Chính sách thanh toán

Thông tin thanh toán:

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Số tài khoản: 11722648534016

Chủ tài khoản: PHAM VAN NGHIA